Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Faiz Fazal 2614 67.35 6 35.80
Yash Rathod 117 103.53 0 117
Darshan Nalkande 134 112.60 18 26.80
Aditya Thakare 0 0 3 0
Akshay Karnewar 518 84.50 46 27.26
Akshay Wadkar 478 68.87 0 34.14
Jitesh Sharma 1231 77.76 0 36.20
Ganesh Satish 2408 78.74 3 39.47
Aditya Sarwate 102 62.57 11 14.57
Akshay Wakhare 110 58.51 59 6.47
Saurabh Dubey 0 0 1 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shoaib Md Khan 138 105.34 15 17.25
Nitish Kumar Reddy 54 93.10 0 54
S Ashish 10 76.92 3 0
Harishankar Reddy 15 250 0 15
Cheepurapalli Stephen 6 20 24 3
Hanuma Vihari 1779 79.74 17 42.35
Ricky Bhui 1232 80.94 2 47.38
Kranthi Kumar 20 100 0 20
Karan Shinde 231 81.62 1 33
Girinath Reddy 113 74.34 33 9.41
Ashwin Hebbar 742 74.05 3 29.68

LATEST MATCHES