Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ravi Sanjeewa 28 87 0 9.33
Ranuka Shiran Fernando 13 54 6 4.33
Dilip Hethumuni 3 37 1 3
Chanaka Jayasinghe 49 98 0 16.33
Nipuna Patabendi 13 35 5 4.33
Ursan Tavernier 42 100 0 14
Ameer Hamsa Warsha 29 87 6 29
Madura Hettiarachilage 47 123 3 15.66
Sanjeewa Peththahandi 1 33 3 1
Lahiru Liyanage 1 25 2 1
Buddhika Nishanka 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Pankaj Saharan 104 98 4 26
Saif Ur Rehman 153 113 0 51
Ali Masood 19 55 0 9.5
Shahid Gondal 77 154 0 19.25
Simranjeet Brar 27 67 0 6.75
Faisal Shahzad 52 67 8 26
Javed Jan 13 86 4 4.33
Irfan Yousufzai 43 86 3 14.33
Muhammad Ghawas 46 100 7 11.5
Muhammad Junaid Khan 0 0 1 0
Ahmad Jaleel 11 68 7 3.66

LATEST MATCHES