Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Madura Hettiarachilage 47 123 3 15.66
Ravi Sanjeewa 28 87 0 9.33
Ameer Hamsa Warsha 29 87 4 29
Manoj Mahamada 36 100 0 12
Ursan Tavernier 42 100 0 14
Lahiru Liyanage 1 25 2 1
Ranuka Shiran Fernando 13 54 6 4.33
Dilip Hethumuni 3 37 1 3
Chanaka Jayasinghe 49 98 0 16.33
Nipuna Patabendi 13 35 6 4.33
Sanjeewa Peththahandi 1 33 4 1
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Muhammad Imrul Abedin 76 118 0 15.2
Shahed Alam 51 102 4 25.5
Belayet Khan 38 82 7 9.5
Nurul Huda 102 118 4 20.4
Tonmoy Saha 92 119 10 30.66
Habib Md Al Arman 45 180 0 15
Md Jabed Khan Sohag 0 0 0 0
Osman Ibrahim 3 75 0 3
Rony Sardar 2 33 4 2
Tushar Sarkar 20 62 0 6.66
Saiful Islam 0 0 0 0

LATEST MATCHES