Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
USG Chemnitz
Sandeep Gowda
15,10,5,5,19
USG Chemnitz
Gopinath Manoharan
12,12,8,5,31
USG Chemnitz
Arul Rubesh
5,10,15,11,8
Fuchse Berlin Lions
Ravidu Arumadura
Fuchse Berlin Lions
Shiron Perera
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
USG Chemnitz
Akash Chougale
3,50,55,0,7
USG Chemnitz
Pavan Kumar Kota
USG Chemnitz
Sibaji Roy
18,17
USG Chemnitz
Anand Vishwam
USG Chemnitz
Vishnu Srinivasan
USG Chemnitz
Karthik Manga
5,6,5,5
USG Chemnitz
Abhishek Sahni
6,6,0,26
Fuchse Berlin Lions
Indika Gunasekara
14,11,12,6,106
Fuchse Berlin Lions
Vinny Muruhesapillai
0,12,25,11,7
Fuchse Berlin Lions
Tiron De Alwis
5,11,22,11,16
Fuchse Berlin Lions
Derek Seto
0
Fuchse Berlin Lions
Stefane Siriwardana
25,3,2,7,-5
USG Chemnitz
Rakshithkumar MB
Fuchse Berlin Lions
Devin Wickramaratne
16
Fuchse Berlin Lions
Manjeet Pawar
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
USG Chemnitz
Rajesh Nagaraja
118,28,0,5,32
USG Chemnitz
Abdul Andar
35,35,42,5,24
USG Chemnitz
Sahith Reddy Kusukuntla
77,59,63,5,53
USG Chemnitz
Abdul Stanikzai
47,74,55,5,43
USG Chemnitz
Varun Soraganvi
5,0,35,5,0
Fuchse Berlin Lions
AB Gazizadeh
5,114,49,26,10
Fuchse Berlin Lions
Lukshan Perera
11
Fuchse Berlin Lions
Imran Muhammad
26,103,27,36,45
USG Chemnitz
Tharun Ega
0,53,28,59,5
USG Chemnitz
Muhammad Suleman
USG Chemnitz
Sangeeth Udayan
9
USG Chemnitz
Tirumalesh Malleshgowda
Fuchse Berlin Lions
Chathula Rabukkanage
5
Fuchse Berlin Lions
Hilal Akef
5
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Fuchse Berlin Lions
Ganidu Arumadura
10,37,30,0,4
Fuchse Berlin Lions
Chamila Bandara
13,13,5,17,29
Fuchse Berlin Lions
Nauman Stanikzai
50,58,32,93,26
USG Chemnitz
Saeedullah Amarkheal
0,0,50,5,38
USG Chemnitz
Balaji Venkatraj
USG Chemnitz
Ananthu Ajikumar
21,5,5,5,5
USG Chemnitz
Anurag Adiraju
USG Chemnitz
Momand Ebadullah
35,0,13
Fuchse Berlin Lions
Praveen Nattramilarasu
9,0,5,5
Fuchse Berlin Lions
Duleep Kodithuwakku
0,50,8
Fuchse Berlin Lions
Dinesh Loronsu Hewa
3,5,5,10,5
USG Chemnitz
GN Khan
28,6,22,5,38
USG Chemnitz
Suhas Bhat
USG Chemnitz
Chamika Welihinda
USG Chemnitz
Saranraj Nambusubramaniyan
30
USG Chemnitz
Yousaf Obaid
Fuchse Berlin Lions
Khaled Akakhil
51
Fuchse Berlin Lions
Shashith Siddi Haluge
11

LATEST MATCHES