Match

Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
Avg. FPPC
United CC
Abhimanyu Singh
9
3.4
Prague Spartans Vanguards
Varun Mehta
8.5
2.8
United CC
Ghanshyam Kumar
8
1.6
United CC
Chetan Sharma
8.5
0.8
United CC
Amit Pangarkar
8.5
0.5
Prague Spartans Vanguards
Shobhit Bhatia
8
0.3
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Prague Spartans Vanguards
Arman Bhuiyan
8.5
3.2
United CC
Rhuturaj Magare
9
2.1
Prague Spartans Vanguards
Kranthi Venkataswamy
9
1.6
United CC
Shyamal Joshi
10
1.3
Prague Spartans Vanguards
Parth Bhalodiya
9
1.3
Prague Spartans Vanguards
Vyshakh Jagannivasan
9.5
1.2
Prague Spartans Vanguards
Dheeraj Thakur
9
0.2
United CC
Manish Singh
8
0
United CC
Senthil Kumar
8
0
United CC
Vivek Shankar
8
0
United CC
Abhishek Deshpande
8.5
0
United CC
Meet Parikh
8
0
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Prague Spartans Vanguards
Satyajit Sengupta
9
5.2
Prague Spartans Vanguards
Ashutosh Arya
9.5
4.7
United CC
Pramod Bagauly
9.5
3.5
United CC
Neelesh Pandit
9
3.1
United CC
Ayush Sharma
8.5
5.4
Prague Spartans Vanguards
Neeraj Tyagi
8
2.2
United CC
Piyushsingh Baghel
9
1.3
United CC
Ritesh Khanna
9.5
1.8
Prague Spartans Vanguards
Karthik Ekambaram
8.5
0.5
United CC
Rakesh Bomishetti
8
0
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Prague Spartans Vanguards
Vignesh Kumar
8.5
4
United CC
Mustafa Nawab
9
2.8
Prague Spartans Vanguards
Suhaib Wani
9
1.6
Prague Spartans Vanguards
Sandeep Kumar
8
1.7
United CC
Chaitanya Parchure
8.5
2.3
Prague Spartans Vanguards
Shanmugham Ravi
9
3.2
Prague Spartans Vanguards
Farooq Abdullah Shaik
8.5
0.7
United CC
Kunal Deshmukh
8.5
0.5
United CC
Shashvat Raizada
8.5
0
United CC
Saurabh Awati
8.5
0

LATEST MATCHES