Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
United CC
Abhimanyu Singh
Prague Spartans Vanguards
Varun Mehta
United CC
Ghanshyam Kumar
United CC
Chetan Sharma
United CC
Amit Pangarkar
Prague Spartans Vanguards
Shobhit Bhatia
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague Spartans Vanguards
Arman Bhuiyan
United CC
Rhuturaj Magare
Prague Spartans Vanguards
Kranthi Venkataswamy
United CC
Shyamal Joshi
Prague Spartans Vanguards
Parth Bhalodiya
Prague Spartans Vanguards
Vyshakh Jagannivasan
Prague Spartans Vanguards
Dheeraj Thakur
United CC
Manish Singh
United CC
Senthil Kumar
United CC
Vivek Shankar
United CC
Abhishek Deshpande
United CC
Meet Parikh
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague Spartans Vanguards
Satyajit Sengupta
Prague Spartans Vanguards
Ashutosh Arya
United CC
Pramod Bagauly
United CC
Neelesh Pandit
United CC
Ayush Sharma
Prague Spartans Vanguards
Neeraj Tyagi
United CC
Piyushsingh Baghel
United CC
Ritesh Khanna
Prague Spartans Vanguards
Karthik Ekambaram
United CC
Rakesh Bomishetti
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague Spartans Vanguards
Vignesh Kumar
United CC
Mustafa Nawab
Prague Spartans Vanguards
Suhaib Wani
Prague Spartans Vanguards
Sandeep Kumar
United CC
Chaitanya Parchure
Prague Spartans Vanguards
Shanmugham Ravi
Prague Spartans Vanguards
Farooq Abdullah Shaik
United CC
Kunal Deshmukh
United CC
Shashvat Raizada
United CC
Saurabh Awati

LATEST MATCHES