Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Romal Barakzai 68 219.35 1 13.60
Rizwan Babar 95 175.92 4 19
Aziz Bhatti 66 137.50 1 22
Akshay Gupta 68 188.88 0 22.66
Krishantan Rajendran 40 173.91 0 13.33
Daljeet Singh 17 113.33 4 8.50
Thusitha Ratnayake 9 90 2 3
Safi Rahman 16 106.66 0 5.33
Balaganesh Rameshkumar 37 168.18 3 7.40
Ankit Tomar 10 125 4 10
Hasan Ali 15 107.14 0 7.50
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Irfan Ahmed 278 165.47 0 19.85
Sasanka Sanka 120 181.81 3 24
Manav Panwar 55 161.76 0 11
Ameya Deshpande 145 123.93 5 14.50
Asmdin Zadran 100 144.92 12 14.28
Dwarak Sekar 12 66.66 0 12
Sharifollah Sherzad 16 145.45 6 5.33
Pramod Sharma 4 33.33 0 0
Dhruv Rathod 0 0 4 0
Ashish Makkar 14 233.33 1 7
Akshay Dhani 13 81.25 4 4.33

LATEST MATCHES