Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Lakshyajeet Padhiyar 143 94.07 0 23.83
Aditya Menon 82 98.79 0 13.66
Roshan Vasava 25 86.20 0 8.33
Sukrit Pandey 248 123.38 16 35.42
Tasmay Bedade 97 121.25 0 24.25
Anil Trivedi 115 143.75 4 38.33
Sanjay Vishwakarma 86 111.68 6 12.28
Dev Patel 5 45.45 7 0
Mohd Madni Saiyed 1 100 0 1
Lakshit Toksiya 1 50 9 1
Harsh Desai 82 109.33 6 16.40
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Dhruv N Patel 210 114.13 0 35
Abhijit Kumar 104 102.97 0 20.80
Rajveer Jadhav 103 117.04 2 34.33
Yatharth Gunchala 41 97.61 0 13.66
Aayush Rai 123 118.26 0 20.50
Pratik Ghodadra 35 97.22 6 35
Jainil Bhatt 11 110 4 11
Pratik Salunke 56 88.88 0 11.20
Jay Chavda 2 33.33 2 2
Yashwardhan Singh 82 151.85 12 16.40
Keyur Kale 0 0 2 0

LATEST MATCHES