Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shani Sasidharan 369 100.54 13 52.71
Jayalekshmi Jayachandran 2 33.33 0 2
Akshaya Sadanandan 262 100 5 37.42
Aswathy Mol 151 84.83 6 18.87
Mrudhula Suresh 52 80 5 13
Najla Noushad 22 75.86 12 5.50
Ajanya T P 81 53.64 9 16.20
Sreekrishna Haridas 2 22.22 1 0.66
Soniya Babu 6 100 1 6
Jilu George 34 43.03 0 4.85
Ragi Mohan 0 0 3 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sajeevan Sajana 232 119.58 14 46.40
Bhoomika Umbarje 254 89.43 1 31.75
Maneesha C K 45 53.57 0 5.62
Sandra Suren 17 54.83 16 17
Aparna K K 2 22.22 10 2
Vinaya Surendran 10 100 7 5
Sayoojya Salilan 62 72.94 0 12.40
Siha Santosh 88 56.41 0 12.57
Anju Rajan 12 80 3 12
Aswathy M 1 5.88 1 1
Renjusha 4 44.44 1 4

LATEST MATCHES