Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Krishan Silva 0 0 0 0
Pubudu Keppetiyawa 0 0 0 0
Thilina Warnakulasuriya 0 0 0 0
Gayal Abeyasinghe 0 0 0 0
Janaka Johannes 0 0 0 0
Dammika Aduranmullawithanage 0 0 0 0
Chamara Jayasundara 0 0 0 0
Anton Don 0 0 3 0
Naresh Jayasundara 0 0 0 0
Faisal Azeem 0 0 0 0
Sanuk Keppetiyawa 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shyam Balasubramanian 15 60 0 15
Bhargav Mahesh 44 157 1 44
Rahul Gowthaman 6 100 0 6
Praveen Marani 8 400 0 8
Sembian Sundarapandian 0 0 0 0
Anbarasan Thamizharasan 0 0 0 0
Ganesh Prashanth 0 0 3 0
Charles Samuel 0 0 2 0
Pradeep Rao 0 0 2 0
Preetham Harinath 0 0 1 0
Radha Balakrishnan 0 0 0 0

LATEST MATCHES