Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Arpit Vasavada 473 111.82 16 22.52
Chirag Jani 471 127.98 27 20.47
Dharmendrasinh Jadeja 155 158.16 30 11.92
Sheldon Jackson 1137 117.33 0 24.71
Himalaya Barad 174 104.81 0 12.42
Prerak Mankad 664 141.57 20 36.88
Samarth Vyas 308 132.18 0 22
Jaydev Unadkat 299 141.03 82 18.68
Parth Bhut 0 0 1 0
Chetan Sakariya 0 0 32 0
Vishvaraj Jadeja 182 125.51 0 22.75
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shivam Sharma 0 0 2 0
Madhav Kaushik 93 106.89 0 18.60
Priyam Garg 303 116.98 0 21.64
Abhishek Goswami 65 106.55 0 16.25
Karan Sharma 243 146.38 2 40.50
Akshdeep Nath 1045 120.11 16 26.12
Ankit Rajpoot 27 79.41 77 9
Mohsin Khan 55 117.02 33 6.87
Saurabh Kumar 147 133.63 23 14.70
Rinku Singh 837 143.81 2 25.36
Shivam Mavi 2 25 4 1

LATEST MATCHES