Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Mohammad Sanuth 66 95.65 9 9.42
Naseem Khushi 197 246.25 0 39.40
Gustav Burger 240 110.09 0 30
Zohaib Amanat 204 131.61 0 34
Khalid Kail 244 137.07 0 27.11
Wasim Ali 138 127.77 9 17.25
Mohammad Nadeem 93 127.39 11 15.50
Jiten Ramanandi 47 117.50 9 7.83
Hassnain Shah 41 215.78 10 13.66
Kaleemullah 6 60 10 1.50
Mohit Patel 1 25 5 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Jatinder Singh 198 134.69 0 24.75
Suraj Kumar 26 104 0 26
Shoaib Khan 333 142.91 5 55.50
Kashyap Prajapati 293 152.60 1 41.85
Ayaan Khan 193 124.51 7 48.25
Hashir Dafedar 61 119.60 0 15.25
Sandeep Goud 49 144.11 7 16.33
Siddharth Bukkapatnam 2 25 3 2
Munis Ansari 0 0 8 0
Ganesh Chandrashekhar 0 0 13 0
Aiyappa Chonira Rathan 0 0 0 0

LATEST MATCHES