Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Uttarakhand
Aditya Tare
116,30,32,178,13
Punjab
Anmol Malhotra
10,16,11,27,31
Uttarakhand
Vaibhav Bhatt
5,38,55,16,35
Punjab
Prabhsimran Singh
35,17,108,95,21
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Punjab
Mandeep Singh
24,33,5,5,32
Uttarakhand
Jiwanjot Singh
0,11,11,43,6
Punjab
Anmolpreet Singh
17,72,5,5,137
Punjab
Ramandeep Singh
23,28,5,23,23
Uttarakhand
Kunal Chandela
86,29,23,18,12
Uttarakhand
Priyanshu Khanduri
33,48,52,51,6
Uttarakhand
Piyush Joshi
Uttarakhand
Avneesh Sudha
108,117,91,101,16
Punjab
Ashwani Kumar
8
Uttarakhand
Kamal Singh
165,105,12,79,29
Punjab
Pukhraj Mann
Uttarakhand
Rajan Kumar
99
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Uttarakhand
Swapnil Singh
67,43,147,11,65
Punjab
Abhishek Sharma
23,21,151,274,38
Uttarakhand
Dikshanshu Negi
22,106,14,92,129
Punjab
Sanvir Singh
41,146,5,36,6
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Punjab
Baltej Singh
55,108,116,36,63
Punjab
Siddarth Kaul
67,6,5,39,3
Punjab
Vinay Choudhary
64
Punjab
Mayank Markande
69,134,106,12,65
Uttarakhand
Mayank Mishra
106,48,3,26,10
Uttarakhand
Deepak Dhapola
64,98,101,39,30
Uttarakhand
Abhay Negi
67,71,89,44,93
Punjab
Harpreet Brar
68,7,16,64,41
Uttarakhand
Himanshu Bisht
84,64,130
Uttarakhand
Akash Madhwal
90,60,32,31,12
Uttarakhand
Agrim Tiwari
88,92,58,28,5
Uttarakhand
Satyam Baliyan
Punjab
Gaurav Chaudhary

LATEST MATCHES