Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Deepak Paswan 43 65.15 0 14.33
Minash Thapa 41 48.80 2 13.66
Shuvankar Urao 16 36.36 3 5.33
Firdosh Ansari 54 35.06 3 18
Siddhant Lohani 33 50 0 11
Dipesh Kandel 37 78.72 4 12.33
Bibek Mehta 55 52.38 0 27.50
Rajan Magar 8 25.80 0 2.66
Shrawan Yadav 3 14.28 2 1.50
Gyanendra Shrestha 0 0 1 0
Hemant Rai 2 11.76 3 0.66
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Bikram Sob 0 0 0 0
Anil Mandal 89 77.39 0 44.50
Rohit Paudel 57 93.44 3 14.25
Hari Chauhan 15 37.50 1 7.50
Binod Bhandari 157 107.53 0 78.50
Bhim Sharki 44 51.16 4 14.66
Rajesh Pulami 78 76.47 6 39
Lokesh Bam 68 130.76 0 22.66
Shahab Alam 0 0 7 0
Sushan Bhari 4 66.66 5 4
Aakash Chand 0 0 4 0

LATEST MATCHES