Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Neeraj Tyagi 17 154.54 1 17
Farooq Abdullah Shaik 0 0 0 0
Shanmugham Ravi 0 0 1 0
Varun Mehta 5 71.42 0 5
Dheeraj Thakur 0 0 0 0
Vignesh Kumar 0 0 0 0
Vyshakh Jagannivasan 7 63.63 0 3.50
Arman Bhuiyan 21 100 1 10.50
Satyajit Sengupta 88 157.14 3 22
Shobhit Bhatia 0 0 0 0
Kranthi Venkataswamy 33 110 0 11
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rohit Deshmoyni 4 57.14 2 4
Jinnu Panilet 27 128.57 0 27
Karthick Gopalakrishnan 1 33.33 0 1
Kasi Viswanathan 2 66.66 1 2
Naveen Padmaraju 16 133.33 3 16
Jeet Shah 4 133.33 0 4
Naveen Gunasekaran 21 161.53 0 21
Christopher Tebb 0 0 0 0
Abhishek Pal 0 0 0 0
Avinash Kumar 0 0 0 0
Kamaldeep Singh 4 400 1 0

LATEST MATCHES