Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Neeraj Tyagi 38 115.15 3 19
Farooq Abdullah Shaik 3 75 4 3
Shanmugham Ravi 0 0 3 0
Karthik Ekambaram 2 66.66 0 2
Varun Mehta 5 71.42 0 0
Dheeraj Thakur 20 125 0 10
Vyshakh Jagannivasan 73 132.72 0 10.42
Ashutosh Arya 26 144.44 1 26
Satyajit Sengupta 153 144.33 9 17
Shobhit Bhatia 50 125 0 16.66
Kranthi Venkataswamy 171 135.71 0 21.37
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Divyendra Singh 91 101.11 0 22.75
Sabawoon Davizi 368 168.80 10 36.80
Kushagra Bhatnagar 0 0 0 0
Bilal Samad 0 0 0 0
Amritpal Rai 11 91.66 7 3.66
Sahil Grover 127 132.29 4 21.16
Jahanur Hoque 66 115.78 0 13.20
Uday Gali 35 140 1 17.50
Pydi Karthik 0 0 0 0
Muralidhara Vandrasi 21 123.52 5 21
Andrew Sim 45 112.50 0 11.25

LATEST MATCHES