Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Divyendra Singh 64 112.28 0 32
Sabawoon Davizi 215 165.38 5 35.83
Pradeep Gangappa 32 94.11 0 16
Sagar Madhireddy 0 0 1 0
Yashwantha Salian 0 0 0 0
Amritpal Rai 0 0 3 0
Piyush Kumar 0 0 2 0
Sahil Grover 81 119.11 4 20.25
Uday Gali 23 176.92 0 23
Muralidhara Vandrasi 3 100 4 0
Andrew Sim 20 181.81 0 10
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Pramod Bagauly 55 101.85 5 9.16
Shyamal Joshi 41 113.88 0 13.66
Amit Pangarkar 0 0 0 0
Neelesh Pandit 3 42.85 4 1
Chetan Sharma 6 54.54 0 2
Mustafa Nawab 10 125 1 5
Rhuturaj Magare 32 145.45 0 10.66
Abhimanyu Singh 99 130.26 0 16.50
Ayush Sharma 45 128.57 1 45
Piyushsingh Baghel 66 146.66 1 13.20
Ritesh Khanna 10 125 0 10

LATEST MATCHES