Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Nagaland
Chetan Bist
10,28,0,74,26
Odisha
Anshuman Rath
8,12,100,10,65
Odisha
Rajesh Dhuper
38,16,11,51,12
Odisha
Prabin Luha
10,18
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Nagaland
Rongsen Jonathan
128,0,0,122,36
Nagaland
Hokaito Zhimomi
15,5,24,0,7
Odisha
Subhranshu Senapati
6,93,21,105,83
Nagaland
Sedezhalie Rupero
16,5,11,8,15
Nagaland
Temjentoshi Jamir
16,44
Odisha
Tarani Sa
2,30
Nagaland
Akavi Yeptho
29
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Nagaland
Shrikant Mundhe
120,155,0,14,51
Odisha
Abhishek Raut
88,159,104,12,17
Odisha
Debabrata Pradhan
98,110,67,1,59
Nagaland
Imliwati Lemtur
101,54,18,125,15
Nagaland
Nagaho Chishi
21,3,23,-2,62
Odisha
Rakesh Pattnaik
5,54,36
Nagaland
Joshua Ozukum
50,16,7,19,7
Odisha
Saurabh Kanojia
38,8,9,4,13
Odisha
Kartik Biswal
56,73,14
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Odisha
Jayanta Behera
64,39,42,59,42
Odisha
Prayash Singh
13,47,52,13,8
Odisha
Shantanu Mishra
42,186,32,78,5
Nagaland
Tahmeed Rahman
110,16,42,79,36
Odisha
Rajesh Mohanty
64,43,70,14,60
Nagaland
Akash Singh
48,3,-2,159
Nagaland
Chopise Hopongkyu
28,9,40
Nagaland
Merenka Jamir
0
Odisha
Mushtaq Beg

LATEST MATCHES