Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Aditya Tare 1677 134.48 0 32.88
Yashasvi Jaiswal 90 134.32 0 22.50
Suryakumar Yadav 1398 147.46 6 33.28
Siddhesh Lad 715 121.18 18 23.83
Sarfaraz Khan 287 123.70 0 17.93
Shivam Dube 371 140 22 19.52
Sujit Nayak 83 156.60 1 41.50
Akash Parkar 86 91.48 7 17.20
Arjun Tendulkar 3 42.85 2 3
Atharva Ankolekar 40 117.64 1 13.33
Dhawal Kulkarni 120 103.44 58 10
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Damodaren Rohit 302 97.41 0 17.76
Sheldon Jackson 1114 117.63 0 25.90
Paras Dogra 1799 118.35 0 30.49
Fabid Ahmed 191 95.02 24 11.23
Vikneshwaran Marimuthu 108 87.80 2 8.30
S Karthik 72 91.13 0 9
Ashith Rajiv 49 113.95 7 49
Sagar Udeshi 0 0 9 0
A Aravinddaraj 0 0 6 0
Jayaprakash Manikandan 0 0 0 0
Santha Moorthy 0 0 6 0

LATEST MATCHES