Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ansar Khan 64 172.97 3 21.33
Adeel Malik 17 85 3 8.50
Waqas Ali 172 130.30 0 19.11
Muhammad Kaleem Hafiz 45 107.14 0 45
Niaz Khan 41 256.25 3 20.50
Nawab Khan 0 0 2 0
Danish Qureshi 11 137.50 4 0
Mayank Chowdary 35 89.74 0 17.50
Malik Ghulam 0 0 0 0
Rahul Chopra 56 151.35 2 56
Hashit Kaushik 2 50 3 2
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Khalid Shah 302 127.96 0 23.23
Ankur Sangwan 3 42.85 1 3
Hassan Eisakhel 86 179.16 0 43
Jamshaid Zafar 50 151.51 0 25
Hassan Khalid 13 76.47 7 13
Atta Ur Rahim 9 47.36 0 4.50
Ghulam Murtaza 24 160 3 24
Simranjeet Singh Kang 1 50 3 1
Muhammad Mudassar 1 20 1 0.50
Vriitya Aravind 418 121.51 0 29.85
Chirag Suri 165 142.24 0 33

LATEST MATCHES