Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Langlonyamba Keishangbam 99 81.14 1 24.75
Rex Rajkumar 96 106.66 6 10.66
Nitesh Sedai 128 92.08 0 14.22
Ajay Lamabam 6 60 8 6
Ahmed Shah 60 98.36 0 6.66
Jayanta Sagatpam 75 75 0 18.75
Narisingh Yadav 90 66.17 0 9
Gemson Singh 2 33.33 0 2
Kishan Thokchom 43 91.48 2 14.33
Nongthombam Denin 14 100 2 7
Bishworjit Konthoujam 5 33.33 14 2.50
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Hokaito Zhimomi 128 120.75 1 32
Hem Chetri 15 214.28 2 15
Joshua Ozukum 16 160 1 16
Nagaho Chishi 16 48.48 7 5.33
Tahmeed Rahman 13 54.16 9 2.60
Sedezhalie Rupero 84 81.55 0 12
Chetan Bist 309 120.70 0 23.76
Rongsen Jonathan 446 105.43 0 21.23
Stuart Binny 645 119.44 49 21.50
Shrikant Mundhe 598 127.50 33 23.92
Khrievitso Kense 0 0 7 0

LATEST MATCHES