Match

Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
Avg. FPPC
Nagaland
Chetan Bist
Manipur
Prafullomani Singh
Manipur
Narisingh Yadav
Manipur
Ahmed Shah
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Nagaland
Rongsen Jonathan
Nagaland
Hokaito Zhimomi
Nagaland
Sedezhalie Rupero
Manipur
Jayanta Sagatpam
Manipur
Karnajit Yumnam
Manipur
Nitesh Sedai
Manipur
Gemson Singh
Manipur
Chingakham Bidash
Manipur
Chingakham Ranjan
Manipur
L Kishan Singha
Manipur
Sanatombaroy Laiphangbam
Nagaland
Khrievitso Kense
Nagaland
Hem Chetri
Nagaland
Akavi Yeptho
Manipur
Thokchom Anand
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Nagaland
Shrikant Mundhe
Nagaland
Stuart Binny
Nagaland
Imliwati Lemtur
Manipur
Rex Rajkumar
Manipur
Kishan Thokchom
Manipur
Ajay Lamabam
Manipur
Langlonyamba Keishangbam
Nagaland
Joshua Ozukum
Manipur
Nongthombam Denin
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Manipur
Bishworjit Konthoujam
Nagaland
Tahmeed Rahman
Nagaland
Mughavi Wotsa
Nagaland
Jalal Uddin
Nagaland
Nagaho Chishi
Nagaland
Tzudir Moakumzuk
Nagaland
Chopise Hopongkyu
Manipur
Sheiteendra Singh
Nagaland
Wahad Ali
Nagaland
Merenka Jamir
Nagaland
Nzanthung Mozhui
Manipur
Nongthombam Sarojkumar

LATEST MATCHES