Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ruturaj Gaikwad 988 134.60 0 31.87
Kedar Jadhav 994 134.87 4 26.86
Naushad Shaikh 803 125.66 9 32.12
Yash Nahar 74 86.04 0 10.57
Ranjeet Nikam 34 100 0 11.33
Azim Kazi 330 124.06 17 33
Satyajeet Bachhav 45 84.90 43 5.62
Divyang Himganekar 104 123.80 19 13
Pradeep Dadhe 0 0 5 0
Ashay Palkar 0 0 0 0
Mukesh Choudhary 17 130.76 12 17
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Baba Aparajith 894 107.06 15 27.09
M Mohammed 99 176.78 23 11
Shahrukh Khan 309 131.48 2 18.17
Vijay Shankar 666 123.10 15 22.20
Hari Nishanth 420 118.64 0 26.25
Narayan Jagadeesan 699 123.06 0 36.78
Sai Sudharsan 35 184.21 0 35
Sandeep Warrier 13 43.33 51 4.33
T Natarajan 2 40 18 2
Murugan Ashwin 91 91 48 13
Ravisrinivasan Sai Kishore 6 66.66 34 2

LATEST MATCHES