Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rishabh Chouhan 187 128.96 1 18.70
Arpit Gaud 59 101.72 0 11.80
Ishwar Pandey 109 126.74 50 7.26
Ankit Sharma 207 101.97 39 10.35
Mihir Hirwani 21 87.50 13 4.20
Rajat Patidar 699 143.53 0 34.95
Avesh Khan 9 47.36 27 1.80
Kuldeep Sen 1 14.28 8 1
Parth Sahani 973 128.02 7 37.42
Rakesh Thakur 49 108.88 0 16.33
Venkatesh Iyer 724 137.64 21 36.20
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Vikas Yadav 25 156.25 21 25
Varun Choudhary 6 66.66 18 0
Nitin Tanwar 45 136.36 6 45
Rahul Singh 530 151.42 0 22.08
Rajat Paliwal 808 113 8 23.76
Diwesh Pathania 154 138.73 36 17.11
Nakul Verma 825 105.09 0 21.15
Navneet Singh 26 78.78 0 13
Anshul Gupta 488 95.12 0 18.76
Lakhan Singh 312 129.46 8 26
Ravi Chauhan 728 121.53 0 36.40

LATEST MATCHES