Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
S Ajith Ram 49 108.88 24 9.80
Ashwin Venkataraman 346 103.59 0 21.62
Shahrukh Khan 670 134.26 1 23.10
Krishnamoorthy Vignesh 45 160.71 38 11.25
Abhishek Tanwar 299 123.04 34 17.58
Ganga Sridhar Raju 833 117.82 2 29.75
J Suresh Kumar 58 145 0 58
U Mukilesh 10 52.63 0 2
Selva Kumaran 32 96.96 10 16
B Sai Sudharsan 184 167.27 0 184
Srinivasan E 0 0 1 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
C Hari Nishanth 827 129.01 7 28.51
S Arun 99 106.45 0 16.50
RS Mokit Hariharan 176 106.02 0 22
K Mani Bharathi 371 144.35 0 26.50
Rajendran Vivek 560 178.91 3 24.34
M Silambarasan 12 63.15 25 6
Gurjapneet Singh 2 66.66 0 2
Rangaraj Suthesh 10 71.42 9 5
Suresh Lokeshwar 274 106.61 0 30.44
Lakshminarayanan Vignesh 116 148.71 12 14.50
S Swaminathan 51 87.93 8 25.50

LATEST MATCHES