Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sandeep Sunar 11 73.33 0 5.50
Sushant Singh Thapa 10 28.57 0 5
Sandeep Rajali 123 66.12 0 61.50
Pranit Thapa Magar 8 100 0 4
Saurav Khanal 130 104.83 1 65
Dev Khanal 49 69.01 0 49
Krishna Karki 50 116.27 2 50
Bikram Bhusal 37 94.87 2 37
Anil Kharel 6 22.22 5 6
Rajbir Singh 24 53.33 0 24
Dipendra Rawat 0 0 3 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sunil Dhamala 174 77.67 0 58
Kushal Bhurtel 74 73.26 0 37
Amit Shrestha 35 58.33 0 17.50
Dipendra Singh Airee 204 98.55 7 34
Aarif Sheikh 172 80 0 57.33
Anil Sah 75 66.96 0 18.75
Pawan Sarraf 51 268.42 2 51
Manjeet Shrestha 5 50 0 5
Rashid Khan 1 33.33 2 1
Sagar Dhakal 1 11.11 5 0
Lalit Rajbanshi 1 7.14 5 0.50

LATEST MATCHES