Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Manish Pandey 4703 65.43 3 51.11
Karun Nair 3548 50.78 10 47.94
Krishnamurthy Siddharth 1469 50.03 0 44.51
Mayank Agarwal 2677 59.22 2 44.61
Ravikumar Samarth 3637 48.80 6 39.10
Srinivas Sharath 369 33.42 0 28.38
Krishnappa Gowtham 893 80.88 141 20.29
Shreyas Gopal 2637 49.39 170 35.63
Ronit More 158 26.77 100 5.09
Vidhwath Kaverappa 4 23.52 4 2
Vyshak Vijay Kumar 17 37.77 7 4.25
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Prince Yadav 53 43.44 3 26.50
Priyam Garg 1209 57.08 0 57.57
Rinku Singh 2360 70.23 5 60.51
Samarth Singh 683 48.75 0 28.45
Aryan Juyal 377 44.56 0 29
Dhruv Jurel 158 47.16 0 26.33
Karan Sharma 326 51.58 10 40.75
Shivam Mavi 195 57.01 31 24.37
Ankit Rajpoot 182 29.49 191 4.13
Yash Dayal 174 69.04 56 15.81
Saurabh Kumar 1575 76.23 186 32.14

LATEST MATCHES