Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ishan Kishan 1060 127.25 0 27.89
Virat Singh 1660 126.33 1 35.31
Saurabh Tiwary 1485 123.54 0 30.93
Kumar Deobrat 766 113.31 0 17.40
Vikash Vishal 21 87.50 0 21
Anukul Roy 188 126.17 12 18.80
Utkarsh Singh 209 129.81 18 23.22
Shahbaz Nadeem 227 105.09 63 11.35
Bal Krishna 0 0 4 0
Vivekanand Tiwari 14 200 2 14
Monu Kumar 45 112.50 33 9
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Gourav Choudhury 55 148.64 0 27.50
Rajesh Dhuper 368 103.08 0 26.28
Govinda Poddar 1068 125.35 14 30.51
Subhranshu Senapati 435 122.53 0 27.18
Biplab Samantray 1006 120.33 28 20.53
Walter Toppo 8 100 0 8
Suryakant Pradhan 352 186.24 45 15.30
Ankit Yadav 182 97.84 11 20.22
Sunil Roul 0 0 0 0
Tarini Sa 0 0 2 0
Pappu Roy 3 21.42 22 3

LATEST MATCHES