Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rajasekhar Goli 98 208.51 4 19.60
Sai Teepi 147 249.15 0 21
Gangadhar Barrey 95 146.15 6 15.83
Sravan Konduru 14 116.66 1 2.33
Shashidhar Gunna 8 44.44 0 8
Anirudh Pothamshetty 73 214.70 2 24.33
Sanjeet Kumar 29 181.25 1 9.66
Siddhant Deore 16 94.11 6 2.66
Vivek Bangarambandi 22 244.44 0 22
Venkata Raju 0 0 0 0
Shreyans Jain 4 80 1 2
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Safi Majid 53 189.28 4 17.66
Zulqarnain Munawar 73 165.90 2 24.33
Umair Butt 130 240.74 3 21.66
Harjot Singh 128 162.02 0 18.28
Hamza Minhas 8 266.66 0 8
Ali Hassan 2 33.33 0 2
Ahmadzai Khan 0 0 1 0
Hussainkhel Forqanullah 56 180.64 7 14
Haroon Sarkani 6 120 3 6
Javed Oryakhial 10 500 2 10
Nishan Singh 0 0 3 0

LATEST MATCHES