Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Anand Sundaram 87 193.33 0 29
Sai Teepi 118 318.91 0 39.33
Gangadhar Barrey 33 165 4 16.50
Rajasekhar Goli 62 213.79 4 20.66
Sravan Konduru 1 25 0 0.33
Anirudh Pothamshetty 32 213.33 2 32
Nithyanandan Krishnan 4 100 0 4
Shashidhar Gunna 8 66.66 0 0
Parteek 1 100 0 1
Siddhant Deore 8 100 3 4
Sreekanth Mandapati 0 0 3 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Hakim Khaksar 98 134.24 9 19.60
Saber Zakhil 57 116.32 5 9.50
Dildar Angar 0 0 3 0
Hikmat Jabarkhail 1 33.33 1 1
Abdulrashid Karim 79 171.73 0 15.80
Mansoor Mahboob 50 208.33 0 25
Mohammad Noman 14 200 3 7
Shahidullah Otmanzai 101 165.57 0 33.66
Ashiqullah Said 0 0 5 0
Jabar Jabarkhel 4 133.33 2 4
Shokrullah Shirzad 6 100 5 3

LATEST MATCHES