Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Gurvinder Singh 52 72.22 6 6.50
Sachin Sharma 28 82.35 7 9.33
Keyur Patel 30 120 0 7.50
Amandeep Singh 0 0 0 0
Sanjay Kumar Sareen 5 100 7 0
Aryan Kumar Sareen 0 0 1 0
Arjun Singh 0 0 1 0
Arshpreet Singh 2 66.66 7 0
Nirmal Iyer 16 76.19 0 5.33
Vinodh Kandavalli 27 96.42 1 13.50
Vishal Shanmugam 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Aman Zahid 40 111.11 2 5.71
Ismaeel Zia 159 154.36 0 14.45
Azam Khalil 460 170.37 29 30.66
Tas Qureshi 102 132.46 15 8.50
Qudratullah Mir Afzal 149 153.60 13 12.41
Zabihullah Niazy 89 139.06 0 11.12
Faseeh Choudhary 10 52.63 6 1.66
Javid Dawoodzai 2 40 2 1
Noman Tarakhel 0 0 0 0
Usman Jabbar 9 64.28 7 4.50
Sabawoon Nazari 0 0 0 0

LATEST MATCHES