Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Vaibhav Arora 0 0 7 0
Digvijay Rangi 35 120.68 1 0
Mayank Dagar 34 54.83 25 3.77
Pankaj Jaswal 206 187.27 62 11.44
Ravi Thakur 55 119.56 0 18.33
Ayush Jamwal 39 102.63 12 13
Rishi Dhawan 1056 117.72 48 31.05
Abhimanyu Rana 212 97.69 0 16.30
Prashant Chopra 1375 113.07 2 36.18
Ekant Sen 321 123.93 0 26.75
Nitin Sharma 207 150 0 20.70
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Himanshu Bisht 56 101.81 7 9.33
Akash Madhwal 5 71.42 10 0
Dikshanshu Negi 200 118.34 7 28.57
Iqbal Abdulla 226 87.59 38 11.30
Samad Fallah 14 56 62 4.66
Jay Bista 810 138.69 2 35.21
Saurabh Rawat 264 115.78 0 17.60
Nikhil Kohli 0 0 1 0
Karn Kaushal 397 124.06 0 26.46
Kunal Chandela 82 141.37 0 27.33
Avneesh Sudha 66 104.76 0 11

LATEST MATCHES