Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Himachal Pradesh
Ankush Bains
16,32,11,9,5
Uttar Pradesh
Aryan Juyal
47,30,18,15,43
Himachal Pradesh
Shubham Arora
105,21,11,211,25
Uttar Pradesh
Aaradhya Yadav
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Himachal Pradesh
Sumeet Verma
32,109,10,33,12
Himachal Pradesh
Abhimanyu Rana
51,29
Himachal Pradesh
Amit Kumar
12,20,0,95,142
Uttar Pradesh
Akshdeep Nath
19,191,0,32,22
Himachal Pradesh
Prashant Chopra
86,131,101,41,100
Himachal Pradesh
Nikhil Gangta
116,84,24,25,23
Uttar Pradesh
Rinku Singh
11,98,83,95,107
Himachal Pradesh
Raghav Dhawan
204,136,15,5,6
Uttar Pradesh
Almas Shaukat
67,21,24
Uttar Pradesh
Priyam Garg
5,18,26,6,16
Uttar Pradesh
Abhishek Goswami
50,31,12,23,17
Himachal Pradesh
Ekant Sen
10,12,0,8,31
Himachal Pradesh
Digvijay Rangi
43,15,43,25,54
Uttar Pradesh
Sameer Choudhary
35,36,3,106,63
Uttar Pradesh
Madhav Kaushik
226,116,36,32,35
Himachal Pradesh
Nitin Sharma
Uttar Pradesh
Sameer Rizvi
5,5,8,41,5
Uttar Pradesh
Atal Bihari Rai
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Himachal Pradesh
Rishi Dhawan
144,22,82,70,70
Himachal Pradesh
Vinay Galetiya
20,3,101,19,30
Himachal Pradesh
Pankaj Jaswal
95,46,69,36,113
Himachal Pradesh
Akash Vasisht
50,13,118,3,43
Uttar Pradesh
Saurabh Kumar
110,199,75,115,57
Uttar Pradesh
Karan Sharma
61,43,0,0,44
Uttar Pradesh
Prince Yadav
141
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Himachal Pradesh
Gurvinder Singh
92,12,63,64,3
Uttar Pradesh
Ankit Rajpoot
97,162,5,57,15
Himachal Pradesh
Kanwar Abhinay
32,49,16,37,30
Himachal Pradesh
Ankush Bedi
89,27
Himachal Pradesh
Mayank Dagar
190,5,10,3,-5
Himachal Pradesh
Ayush Jamwal
52,49,19,3,8
Uttar Pradesh
Shiva Singh
15,5,46,64,25
Uttar Pradesh
Shivam Mavi
12,44,60,101,47
Uttar Pradesh
Kartik Tyagi
58,103,18,30,3
Himachal Pradesh
Sidharth Sharma
62,69,39
Uttar Pradesh
Shanu Saini
61,5,19
Uttar Pradesh
Shivam Sharma
64,19,53,44,6
Uttar Pradesh
Aaqib Khan
36,55,66,3,72
Himachal Pradesh
Vaibhav Arora
34,44,36,38,61
Uttar Pradesh
Jasmer Dhankar

LATEST MATCHES