Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Vaibhav Arora 0 0 11 0
Mayank Dagar 40 56.33 27 3.33
Pankaj Jaswal 229 187.70 67 10.90
Shubham Arora 51 121.42 0 17
Rishi Dhawan 1211 117.91 56 32.72
Abhimanyu Rana 273 99.63 0 15.16
Akash Vasisht 63 123.52 3 21
Nikhil Gangta 422 125.97 2 21.10
Prashant Chopra 1458 112.41 2 34.71
Ankush Bedi 7 233.33 2 0
Nitin Sharma 249 137.56 0 20.75
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Suraj Ahuja 11 84.61 0 11
Arjit Gupta 483 130.18 3 19.32
Deepak Hooda 1188 144.52 8 30.46
Ankit Lamba 1730 109.49 0 31.45
Mahipal Lomror 1044 123.55 4 31.63
Shubham Sharma 38 180.95 0 0
Aditya Garhwal 471 125.26 6 16.24
Aniket Choudhary 67 82.71 69 6.70
Kamlesh Nagarkoti 0 0 2 0
Ravi Bishnoi 49 89.09 21 9.80
Tanveer Ul-Haq 32 88.88 24 4.57

LATEST MATCHES