Match

Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
Avg. FPPC
Himachal Pradesh
Prashant Chopra
10
6.3
Maharashtra
Nikhil Naik
9
2.3
Maharashtra
Vishant More
8
0
Himachal Pradesh
Mani Sharma
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Maharashtra
Kedar Jadhav
9
5.6
Himachal Pradesh
Abhimanyu Rana
8.5
4.8
Maharashtra
Ruturaj Gaikwad
9.5
4.1
Maharashtra
Taranjit Singh
8
3.8
Himachal Pradesh
Nitin Sharma
8
3.5
Himachal Pradesh
Amit Kumar
9
2.1
Himachal Pradesh
Ekant Sen
9
2.1
Himachal Pradesh
Ravi Thakur
8.5
2.6
Maharashtra
Rahul Tripathi
10
1.8
Himachal Pradesh
Digvijay Rangi
8
5.2
Maharashtra
Ranjeet Nikam
8
2.5
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Himachal Pradesh
Rishi Dhawan
9.5
7.2
Himachal Pradesh
Pankaj Jaswal
9
7.5
Maharashtra
Naushad Shaikh
9
5.1
Maharashtra
Azim Kazi
9
3.9
Maharashtra
Divyang Himganekar
8.5
4
Himachal Pradesh
Akash Vasisht
9
3.8
Maharashtra
Swapnil Gugale
8.5
1.5
Maharashtra
Dhanraj Pardeshi
8
0
Maharashtra
Rajvardhan Hangargekar
8
0
Himachal Pradesh
Shubham Negi
Himachal Pradesh
Apporav Walia
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Himachal Pradesh
Vaibhav Arora
8.5
5.9
Himachal Pradesh
Mayank Dagar
8.5
4.6
Maharashtra
Shamshuzama Kazi
8.5
4.4
Maharashtra
Mukesh Choudhary
8
4.3
Maharashtra
Manoj Ingale
8
4.2
Maharashtra
Satyajeet Bachhav
9
3.6
Maharashtra
Jagdish Zope
8.5
3.4
Himachal Pradesh
Ayush Jamwal
8
3.6
Himachal Pradesh
Kanwar Abhinay
9
1.6
Maharashtra
Pradeep Dadhe
8.5
2.3
Maharashtra
Sunny Pandit
8
0
Himachal Pradesh
Naveen Kanwar
9
0
Himachal Pradesh
Arpit Guleria
8.5
0
Himachal Pradesh
Ankush Bedi
8
0
Himachal Pradesh
Prikshit Kashyap

LATEST MATCHES