Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Madhan Prabu 137 167.07 7 19.57
Pramod Kompella 4 57.14 3 4
Davinder Singh 92 153.33 0 23
Chandru Ganesan 15 78.94 0 5
Avinash Kumar 0 0 0 0
Ganesh Krishnamoorthy 1 50 6 0
Abinash Panda 92 127.77 0 18.40
Suhas Shetty 158 143.63 0 22.57
Sachin Shetty 14 127.27 5 3.50
Rohit Saproo 0 0 6 0
Kirthan Duttulur 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Basit Abdul 0 0 8 0
Imran Kiyani 23 92 10 7.66
Saqib Latif 37 132.14 2 12.33
Ahmer Ali 118 161.64 2 19.66
Umar Nawaz 235 242.26 4 47
Arslan Ali 7 140 0 7
Awais Naeem 9 128.57 2 9
Rajeev Swain 6 85.71 4 6
Muhammad Qadeer 17 141.66 8 17
Abdullah Muhammad 30 230.76 0 30
Aftab Mohammad 29 207.14 0 29

LATEST MATCHES