Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Niamat Safi 112 162.31 4 16
Hassnain Naqvi 46 153.33 4 9.20
Amal Mudappattu 16 88.88 0 3.20
Gurvinder Singh 122 182.08 0 30.50
Paritosh Bairagi 171 183.87 5 24.42
Naeem Khan 73 197.29 0 36.50
Zakir Khan 56 193.10 0 14
Imtiaz Sardar 7 175 0 7
Leela Gurugubelli 10 125 8 2.50
Rahib Nawabi 0 0 5 0
Pankaj Kumar 15 83.33 0 7.50
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Amey Potale 250 158.22 1 27.77
Naga Guntur 78 125.80 2 26
Sriram Gurumurthy 92 85.98 15 7.07
Naule Aravind 52 157.57 1 13
Nagendra Donthi 21 100 13 7
Aravind Muthusubramanian 55 110 15 9.16
Srinivas Nareshkumar 81 100 8 10.12
Vijay Rathnavel 46 102.22 0 11.50
Sabith Raman 3 150 0 3
Nikhil Patil 4 57.14 16 1.33
Kesava Motati 1 20 5 1

LATEST MATCHES