Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Amit Passi 139 143.29 0 23.16
Kinit Patel 209 119.42 1 52.25
Manav Bedekar 6 54.54 0 6
Shubham Jadhav 263 132.16 0 43.83
Shlok Desai 76 115.15 9 76
Harshil Prajapati 1 50 4 1
Malhar Ghewariya 68 188.88 14 34
Rachesh Tandel 31 129.16 3 31
Vijay Halai 22 137.50 6 22
Shalin Shah 23 153.33 5 23
Ansh Patel 0 0 1 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Malav Patel 109 87.90 0 27.25
Rohan Patel 151 107.09 0 25.16
Harsh Katarmal 32 82.05 7 6.40
Himesh Patel 52 78.78 1 10.40
Shyamal Tandel 29 80.55 0 7.25
Yash Ramy 63 88.73 0 12.60
Milan Mistry 67 111.66 8 13.40
Chintal Gandhi 6 66.66 7 3
Jay Mahiyal 7 43.75 8 7
Shehzad Pathan 5 62.50 2 5
Rohit Thakur 148 132.14 0 24.66

LATEST MATCHES