Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Jiteshkumar Balkrisna 127 98.44 1 8.46
Rao Imran 156 216.66 0 31.20
Ranjit Narayan 100 166.66 2 25
Shayaddur Rahman 5 38.46 11 2.50
Jay Prakash 4 19.04 14 4
Amandeep Khokhar 164 100 0 11.71
Ankush Kumar 303 200.66 21 37.87
Nitin Kamboj 8 133.33 10 4
Parveen Singh 85 146.55 13 17
Kuldeep Gholiya 416 141.01 0 23.11
Devender Mehla 61 129.78 5 12.20
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Suman Ghimire 605 157.96 11 27.50
Imran Khan 337 141.59 9 16.85
Rahul Kumar 182 162.50 3 16.54
Ashraful Rupu 76 149.01 0 25.33
Nilesh Suryawanshi 0 0 3 0
Amandeep Ghumman 7 46.66 12 7
Hardeep Singh 70 155.55 6 10
Mandeep Singh 9 90 9 9
Madhukar Thapa 54 120 17 7.71
Manjit Singh 72 141.17 12 12
Roushan Singh 50 111.11 0 8.33

LATEST MATCHES