Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Priyansh Arya 19 118.75 0 19
Anuj Rawat 335 117.54 0 27.91
Himmat Singh 465 131.72 1 27.35
Nitish Rana 1226 140.43 21 26.65
Kshitiz Sharma 359 115.06 5 27.61
Lalit Yadav 560 148.93 27 35
Deepak Punia 109 105.82 15 15.57
Pradeep Sangwan 193 119.87 54 16.08
Shivank Vashisht 5 55.55 4 5
Navdeep Saini 10 52.63 19 10
Simarjeet Singh 2 40 18 2
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Mayank Mishra 34 65.38 14 6.80
Akash Madhwal 5 38.46 14 5
Dikshanshu Negi 240 113.74 8 26.66
Ankit Manori 19 211.11 0 19
Robin Bist 413 91.77 5 14.75
Swapnil Singh 630 130.43 50 25.20
Jay Bista 902 139.62 2 36.08
Saurabh Rawat 269 113.02 0 16.81
Vijay Jethi 0 0 0 0
Nikhil Kohli 1 100 4 1
Kunal Chandela 116 123.40 0 23.20

LATEST MATCHES