Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Uttarakhand
Saurabh Rawat
18,6,17,12,9
Delhi
Anuj Rawat
56,52,10,20,0
Uttarakhand
Vaibhav Bhatt
Delhi
Lakshay Thareja
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Uttarakhand
Robin Bist
34,10,6,7,-1
Delhi
Dhruv Shorey
28,87,0,36,16
Delhi
Kshitiz Sharma
12,84,84,29,102
Delhi
Himmat Singh
88,51,41,14,113
Uttarakhand
Jay Bista
10,30,102,42,138
Delhi
Jonty Sidhu
95
Uttarakhand
Kunal Chandela
68,21,34,5,41
Uttarakhand
Vijay Jethi
Uttarakhand
Piyush Joshi
20,5,13
Uttarakhand
Avneesh Sudha
5,25,35,11,11
Delhi
Vaibhav Kandpal
Delhi
Priyansh Arya
Uttarakhand
Tanush Gusain
Uttarakhand
Md Nazim
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Uttarakhand
Swapnil Singh
47,9,27,35,60
Delhi
Nitish Rana
26,20,27,20,0
Delhi
Mayank Rawat
Uttarakhand
Dikshanshu Negi
105,68,67,19,55
Delhi
Lalit Yadav
56,67,8,16,25
Delhi
Ayush Badoni
5,5,5,10,17
Uttarakhand
Himanshu Bisht
33,0,4,5,12
Uttarakhand
Sanyam Arora
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Delhi
Pradeep Sangwan
-5,99,93,30,0
Delhi
Navdeep Saini
5,25,13,2,5
Delhi
Shivam Sharma
4,25,58,107,13
Delhi
Deepak Punia
25,23,34,0,5
Delhi
Tejas Baroka
0,0,0
Delhi
Siddhant Sharma
3
Delhi
Simarjeet Singh
58,59,25,50,3
Delhi
Shivank Vashisht
132
Uttarakhand
Mayank Mishra
6,127,28,59,68
Uttarakhand
Akash Madhwal
107,5,28,3,62
Uttarakhand
Agrim Tiwari
50
Uttarakhand
Ankit Manori
Uttarakhand
Nikhil Kohli
3,25,3

LATEST MATCHES