Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Waqar Ali 25 108.69 16 8.33
Gurdeep Sharma 48 97.95 9 8
Gursewak Singh 590 160.32 19 31.05
Muhammad Hussain 130 158.53 3 11.81
Riyaz Kajalwala 0 0 0 0
Minhas Khan 206 166.12 0 25.75
Mehran Khan 672 207.40 8 32
Ghulam Murtaza 0 0 0 0
Lakhwinder Singh 6 100 16 3
Abu Sufyan 14 127.27 4 14
Murtaza Yamin 0 0 10 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Naseer Ahmed 47 111.90 0 15.66
Jawad Shah 237 153.89 10 21.54
Suresh Kumar 0 0 1 0
Charan Nalluri 0 0 6 0
Ranjith Nerella 0 0 0 0
Rajasekhar Poluri 477 204.72 5 34.07
Manikanta Ranimekala 155 139.63 1 11.92
Tirupathi Sandireddy 0 0 7 0
Sekhar Muttamsetti 64 108.47 3 8
Umar Shah 180 132.35 4 25.71
Srinivas Angarekkala 70 102.94 8 11.66

LATEST MATCHES