Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sarul Kanwar 382 116.81 0 21.22
Bhagmender Lather 0 0 3 0
Kunal Mahajan 0 0 0 0
Parmesh Kumar Vaidik 0 0 1 0
Manan Vohra 1379 126.62 0 32.83
Gurinder Singh 559 122.31 40 27.95
Ankit Kaushik 259 121.02 2 32.37
Jaskaranvir Singh 373 111.01 0 23.31
Shivam Bhambri 484 143.19 0 44
Jaskaran Singh 158 147.66 18 19.75
Jagjit Singh 0 0 1 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Shivam Sharma 0 0 0 0
Madhav Kaushik 80 105.26 0 20
Priyam Garg 293 119.10 0 22.53
Abhishek Goswami 65 108.33 0 21.66
Karan Sharma 228 149.01 2 45.60
Akshdeep Nath 1026 120.56 16 26.30
Ankit Rajpoot 27 79.41 75 9
Mohsin Khan 52 120.93 31 7.42
Saurabh Kumar 127 133.68 21 14.11
Rinku Singh 774 143.06 2 23.45
Shivam Mavi 1 20 0 1

LATEST MATCHES