Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ghulam Sarwar 0 0 0 0
Muhammad Kashif 0 0 0 0
Shahzaib Akram 0 0 0 0
Muhammad Armghan Khan 0 0 0 0
Yasir Ali 0 0 0 0
Ghulam Dastgeer 0 0 0 0
Syed Khawar 0 0 0 0
Kamran Nawaz Sahi 0 0 0 0
Saqib Latif 0 0 0 0
Aatif Nadeem 0 0 0 0
Razaqat Ali 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Manjinder Singh Lovely 0 0 0 0
Gurvinder Singh sr 0 0 0 0
Iqbal Wajid 0 0 0 0
Kuldeep Singh 0 0 0 0
Lakhvir Singh Vinty 0 0 0 0
Randip Singh Daid 0 0 0 0
Shantanu Sharma Sonu 0 0 0 0
Happy Singh 0 0 0 0
Jagroop Singh 0 0 0 0
Tajinder Singh 0 0 0 0
Naghman Hussain 0 0 0 0

LATEST MATCHES