Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague CC
Hilal Ahmad
11,6,36,5,5
Bohemian
Sahil Grover
43,17,16,20,46
Bohemian
Pratap Jagtap
12,7,12,15,5
Prague CC
Rajh Gnanatheeswaran
30,15,0,5,46
Prague CC
Sudita Udugalage
5,8,0,17,10
Prague CC
Sudhir Gladson
5,10,17,5,5
Prague CC
Sujith Gopalakrishnan
0,5,10,10,5
Prague CC
Prayag Ravi
5,10
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague CC
Kushal Mendon
0,6,16,7,0
Bohemian
Saqlain Mukhtar
71,3,2,5,1
Bohemian
Zahid Mahmood
7,9,97,31,11
Bohemian
Imran Ul Haq
5,11,0,5,5
Bohemian
Muhammad Nabeel
11,7,10,7,6
Bohemian
Muhammad Zubair
11,6,5,36
Bohemian
Amrit Rai
5,30,33,44,6
Prague CC
Prakash Sadasivan
0,5,11,5,22
Prague CC
Keyur Mehta
0,4,5,5,47
Prague CC
Rohit Deshmoyni
5,37,5,16,5
Prague CC
Aakash Parmar
0,12,5,15,16
Prague CC
Surya Rengarajan
45,5,8,63,30
Prague CC
Jahangir Ahmad
7,5,5,0,5
Bohemian
Muhammad Usman
11,13,8,22
Prague CC
Neeraj Madhivannan
5
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Bohemian
Sabawoon Davizi
51,54,4,-2,81
Bohemian
Sumit Pokhriyal
-2,6,41,28,0
Prague CC
Sudesh Wickramasekara
114,62,100,96,78
Prague CC
Arun Ashokan
0,144,139,3,35
Bohemian
Javed Iqbal
6,25,104,3,34
Bohemian
Sazib Bhuiyan
3,66,6,59,0
Prague CC
Sharan Ramakrishnan
8,30,6,12,78
Prague CC
Laxminarayanan Selvan
34,1,98,10,0
Bohemian
Ritik Tomar
17,53,3,67,88
Prague CC
Naveen Padmaraju
8,42,3,3,30
Prague CC
Vinod Suthar
5,14,6,35
Prague CC
Naeem Lala
137,110,26
Bohemian
Kshiteej Puri
Bohemian
Md Ali
Bohemian
Waqar Azeem
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Prague CC
Sameera Maduranga
25,28,33,31,34
Bohemian
Ravindra Singh
5,5,28,47,0
Bohemian
Shohas Farhad
9,55,58,0,9
Bohemian
Ali Waqar
27,9,0,5,0
Bohemian
Waheed Rehman
5,29,28,9,-5
Bohemian
Waseem Sardar
0,28,33,5,10
Bohemian
Arif Javed
Bohemian
Saurabh Kakaria
109,-5,9,9,-5
Prague CC
Ali Hassan
0,34,37,0,30
Prague CC
Smit Patel
1,11,39,5,0
Bohemian
Kamal Singh
5,5,5,5,55
Prague CC
Dipan Patel
7,10,34,62,5
Prague CC
Dan Casey
Prague CC
Davidson Ramani
34,53
Prague CC
Robin Khiyalia
Bohemian
Surjeet Singh
Prague CC
Thilak Kumar
Bohemian
Dinesh Thakur
3,5
Bohemian
Ashok Reddy
Bohemian
Tauqueer Sardar
5,5

LATEST MATCHES