Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Zahid Mahmood 0 0 0 0
Saqlain Saqib Mukhtar 0 0 0 0
Sazib Bhuiyan 0 0 1 0
Pratap Jagtap 0 0 0 0
Abul Farhad 0 0 2 0
Ravindra Singh Bist 0 0 1 0
Javed Iqbal 0 0 0 0
Saurabh Kakaria 0 0 0 0
Ali Waqar 0 0 1 0
Waheed ur-Rehman 0 0 0 0
Waseem Sardar Khan 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sabawoon Davizi 16 200 3 16
Honey Gori 4 50 2 4
Divyendra Singh 30 125 0 30
Pradeep Gangappa 0 0 0 0
Andrew Sim 5 100 0 5
Jafar Stooman 0 0 0 0
Birendra Kumar 3 150 0 3
Jahanur Hoque 18 138 0 18
Sagar Madhireddy 0 0 1 0
Pankaj Kumar 0 0 0 0
Uday Gali 0 0 1 0

LATEST MATCHES