Match

Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
Avg. FPPC
Manipur
Prafullomani Singh
Bihar
Vikash Ranjan
Manipur
Narisingh Yadav
Manipur
Ahmed Shah
Bihar
Vikash Yadav
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Bihar
Babul Kumar
Bihar
Shasheem Rathour
Bihar
MD Rahmatullah
Manipur
Jayanta Sagatpam
Bihar
Mangal Mahrour
Bihar
Yashasvi Rishav
Manipur
Karnajit Yumnam
Bihar
Sachin Kumar
Bihar
Sakibul Gani
Manipur
Nitesh Sedai
Bihar
Amod Yadav
Manipur
Gemson Singh
Manipur
Chingakham Bidash
Manipur
Chingakham Ranjan
Manipur
L Kishan Singha
Manipur
Sanatombaroy Laiphangbam
Manipur
Thokchom Anand
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Bihar
Ashutosh Aman
Manipur
Rex Rajkumar
Manipur
Kishan Thokchom
Manipur
Ajay Lamabam
Manipur
Langlonyamba Keishangbam
Bihar
Shashi Anand
Bihar
Vibhooti Bhaskar
Bihar
Mohit Kumar
Bihar
Vikash Patel
Bihar
Akash Raj
Manipur
Nongthombam Denin
Fantasy Stats (Dream11) For Last 5 Matches
Players
Credit
AVGFPPC
Bihar
Samar Quadri
Manipur
Bishworjit Konthoujam
Manipur
Sheiteendra Singh
Bihar
Apurva Anand
Bihar
Suraj Kashyap
Bihar
Rahul Kumar
Bihar
Anuj Raj
Bihar
Harsh Raj
Manipur
Nongthombam Sarojkumar

LATEST MATCHES