Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ninad Rathva 65 127.45 10 8.12
Bhanu Pania 15 60 0 5
Atit Sheth 105 136.36 42 105
Abhimanyu Rajput 15 93.75 0 7.50
Bhargav Bhatt 72 118.03 37 10.28
Kedar Devdhar 2070 121.83 0 31.84
Lukman Meriwala 10 166.66 67 5
Smit Patel 652 112.60 0 32.60
Vishnu Solanki 616 128.33 0 29.33
Babashafi Pathan 0 0 8 0
Kartik Kakade 0 0 2 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Mukesh Choudhary 17 130.76 11 17
Rajvardhan Hangargekar 0 0 0 0
Ranjeet Nikam 6 150 0 6
Ruturaj Gaikwad 904 134.32 0 31.17
Satyajeet Bachhav 35 79.54 40 5
Naushad Shaikh 780 126.21 9 33.91
Azim Kazi 311 127.45 15 38.87
Swapnil Gugale 196 105.94 5 12.25
Nikhil Naik 890 132.63 0 30.68
Kedar Jadhav 965 138.05 4 27.57
Taranjit Singh 59 120.40 3 5.90

LATEST MATCHES