Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Haider Ali Butt 245 122.50 4 35
David Mathias 259 123.33 0 43.16
Janaka Chaturanga 42 100 0 10.50
Umar Toor 138 156.81 0 34.50
Muhammad Younis 251 136.41 0 20.91
Imran Anwar 97 108.98 20 13.85
Shahid Mahmood 1 100 7 0
Waseeq Ahmed 1 100 10 0
Sikder Billah 71 144.89 1 35.50
Sathaiya Veerapathiran 129 144.94 16 18.42
Sachin Kumar 1 100 4 1
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Mohammed Aslam 236 105.35 27 23.60
Adnan Idrees 383 156.32 11 27.35
Muhammad Kashif 311 105.78 12 22.21
Usman Patel 268 135.35 0 33.50
Ravija Sandaruwan 809 158.93 0 38.52
Meet Bhavsar 280 125.56 0 21.53
Shiraz Khan 145 110.68 11 16.11
Edson Silva 135 221.31 6 27
Yasin Patel 0 0 1 0
Mohammed Shafeeq 2 66.66 3 2
Sayed Monib 23 153.33 13 11.50

LATEST MATCHES