Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Meet Bhavsar
11,47,55,20,0
Bahrain
Shahbaz Badar
26,59,0,27,24
Kuwait
Usman Patel
18,15,20,82,133
Bahrain
Umar Toor
50,112,44
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Ravija Sandaruwan
10,12,62,84,61
Kuwait
Muhammad Kashif
17,2,26,16,6
Bahrain
Sarfaraz Ali
111,54,14,10,100
Kuwait
Bilal Tahir
19,7,12,26,14
Bahrain
Muhammad Younis
7,26,0,22,12
Bahrain
Janaka Chaturanga
30,0,9
Kuwait
Mohammed Shafeeq
3,107,5
Bahrain
Haider Ali Butt
99,23,76,101,44
Bahrain
David Mathias
59,32,58,17,89
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Kuwait
Mohammed Aslam
67,40,46,11,46
Bahrain
Sathaiya Veerapathiran
23,12,64,90,31
Kuwait
Adnan Idrees
120,79,99,47,24
Kuwait
Edson Silva
160,33,24,81,0
Bahrain
Sikder Billah
5,54,48,9
Kuwait
Yasin Patel
17
Bahrain
Sachin Kumar
55,26
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Bahrain
Imran Anwar
62,9,103,36,33
Kuwait
Shiraz Khan
30,114,9,45,16
Kuwait
Nawaf Ahmed
7,64,9,1,13
Kuwait
Sayed Monib
64,15,50,7,55
Bahrain
Junaid Aziz
189,67,5,95,26
Bahrain
Waseeq Ahmed
5,0,17,25,59
Bahrain
Shahid Mahmood
5,30,28,56,38
Kuwait
Haroon Shahid
8,9
Kuwait
Shahrukh Quddus
Bahrain
Naveen Thailappan
25,0
Bahrain
Imran Khan
0

LATEST MATCHES