Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Haider Ali Butt 223 131.17 4 31.85
David Mathias 229 121.80 0 45.80
Janaka Chaturanga 22 122.22 0 7.33
Umar Toor 132 167.08 0 44
Muhammad Younis 243 135.75 0 22.09
Imran Anwar 71 89.87 20 11.83
Shahid Mahmood 1 100 6 0
Waseeq Ahmed 1 100 9 0
Sikder Billah 47 146.87 1 47
Sathaiya Veerapathiran 117 136.04 14 16.71
Imran Khan 0 0 0 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Mohammed Aslam 236 105.35 26 23.60
Adnan Idrees 382 157.85 11 29.38
Muhammad Kashif 292 106.18 12 22.46
Usman Patel 259 137.03 0 37
Ravija Sandaruwan 788 159.19 0 39.40
Meet Bhavsar 229 121.16 0 19.08
Shiraz Khan 127 110.43 11 15.87
Edson Silva 91 197.82 6 18.20
Yasin Patel 0 0 0 0
Mohammed Shafeeq 2 66.66 3 2
Sayed Monib 21 161.53 11 10.50

LATEST MATCHES